Detalj av slöjdad stol
 

TRÄFORM har funnits sedan 1990 och drivs av
Arne Jonsson som enskild firma.

Sedan 1994 har vi ett samarbete med Lars Sjöberg, f.d. 1:e intendent, Nationalmuseum, Stockholm. Detta har bl.a. lett till ett antal möbler framtagna efter 1700-talsoriginal. Några av dessa har visats på vandringsutställningen "Möbler för rum" under åren 1995-2003.

Dessutom tillverkar vi snickerier till Lars Sjöbergs husprojekt "Sörby" d.v.s. nya snickerier på 1700-talsvis till nyproducerade "1700-talsherrgårdar" efter förlagan "Sörby" i Närke.

Vi tillverkar också slöjd med egen formgivning med inspiration från den svenska folkkonsten. Undervisar i slöjd på bl.a. Sätergläntan – hemslöjdens kursgård i Dalarna.

1993 Länsförsäkringars kulturstipendium i Kalmar län.
1994 Stipendieresa till Santa Fe, USA, i samband med den svenskproducerade utställningen "Swedish Folk Art".
1995 Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds slöjdarstipendium.
1996 Stipendieresa till Los Angeles, USA, i samband med den svenskproducerade utställningen "Swedish Folk Art".

 

Länkar:

Svenska föreningen för byggnadsvård
Sätergläntan – hemslöjdens kursgård
Byggnadsvård i Dalarna

Gubbstol efter förlaga från Värmland
Spånask "Säteri"
Spånask "Hotrod"